top of page

dYdX thông báo dời thời gian unlock token cho các nhà đầu tư cho đến cuối năm 2023

dYdX đã xác nhận thông tin dời lịch mở khóa token cho nhà đầu tư, nhân viên và cố vấn của dự án sang tháng 12 năm 2023, với tổng giá trị là 400 triệu DYDX.

Phần tiền này sẽ được mở khóa bắt đầu từ ngày 01/12/2023 theo các giai đoạn:

  • 30% vào ngày 01/12/2023;

  • 40% chia đều vào mỗi ngày đầu tháng của các tháng từ 01/01/2024 đến 01/06/2024;

  • 20% chia đều vào mỗi ngày đầu tháng của các tháng từ 01/07/2024 đến 01/06/2025;

  • 10% chia đều vào mỗi ngày đầu tháng của các tháng từ 01/07/2025 đến 01/06/2026.


Thông báo chính thức từ Twitter của dYdX.Trước đó, theo lộ trình ban đầu, dYdX sẽ mở khóa 150 triệu token (trị giá 282 triệu USD) vào ngày 03/02 cho các nhà đầu tư đời đầu, thành viên cộng đồng và quỹ riêng của dự án. Nếu điều này xảy ra, lượng cung lưu hành của DYDX sẽ được tăng gấp đôi so với con số 156 triệu như hiện tại. Trong những tháng kế đó, dYdX sẽ tiếp tục mở khóa thêm token.


👉Nguồn thông tin: https://twitter.com/dydxfoundation/status/1618302395603161114

Commentaires


bottom of page